Εφαρμογή της πρότασης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για σταδιακή μείωση των καταθετικών επιτοκίων από την 1η Μαΐου συμφώνησαν, σε συνάντηση που είχαν το πρωί, ο κύπριος κεντρικός τραπεζίτης Πανίκος Δημητριάδης και εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, στη συνάντηση «έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το σχέδιο εγκυκλίου επιστολής που είχε αποστείλει χθες η ΚΤΚ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο, σχετικά με πρόταση για τη σταδιακή μείωση των καταθετικών επιτοκίων».

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, «η οποία διεξήχθη σε κλίμα συναντίληψης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο διοικητής και οι εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμφώνησαν στην εφαρμογή της πρόταση της ΚΤΚ για σταδιακή μείωση των καταθετικών επιτοκίων από την 1η Μαΐου 2013. Η εφαρμογή της πρότασης θα οδηγήσει, στη συνέχεια, σε σταδιακή μείωση των δανειστικών επιτοκίων.