Περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα καταναλώθηκαν στην Ελλάδα το 2012, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2011 και 330% σε σχέση με το 2008. Αυτά δείχνουν τα νέα στοιχεία της έκθεσης STAR της KPMG που έδωσε στην δημοσιότητα η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. 
Σύμφωνα με την έρευνα STAR της KPMG, τα παράνομα τσιγάρα στην Ελλάδα το 2012 ανήλθαν στο 13,4% της κατανάλωσης από 10,1% το 2011, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία μέτρηση που έγινε το Σεπτέμβριο του 2012, έδειξε περαιτέρω αύξηση και τα τσιγάρα που δεν προορίζονταν για την εγχώρια αγορά έφτασαν στο 15,7% της κατανάλωσης. 
Οι απολεσθέντες φόροι για το 2012, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παπαστράτος, υπολογίζονται σε 430 εκατ. ευρώ. 

Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα λεγόμενα illicit whites, δηλαδή «σήματα» τσιγάρων που διακινούνται αποκλειστικά στην παράνομη αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 2012 περίπου τα 6 από τα 10 παράνομα τσιγάρα που καταναλώνονται στη χώρα μας. 
Στην ΕΕ, το 2012 καταναλώθηκαν 65,5 δισ. παράνομα τσιγάρα, μέγεθος που ξεπερνά τις νόμιμες αγορές της Γαλλίας και της Πορτογαλίας μαζί, με κύριες πηγές προέλευσης την Πολωνία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και τη Ρωσία, ενώ οι απώλειες φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη ΕΕ εκτιμώνται σε 12,5 δισ. ευρώ.
Το νέο φαινόμενο στην ελληνική αγορά είναι η αύξηση του παράνομου χύμα καπνού που διακινείται κυρίως στις λαϊκές αγορές αλλά και στο διαδίκτυο. Εκτιμάται ότι με κάθε 10 τόνους παράνομου χύμα καπνού που διατίθεται στην αγορά, το ελληνικό δημόσιο έχει απώλειες φόρων ύψους 2 εκατ. ευρώ. 


Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με εργαστηριακές αναλύσεις της εταιρείας, σε παραποιημένα προϊόντα καπνού έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων τρίχες ζώων, φτερά και κομμάτια πλαστικού, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν υπόκεινται σε κανέναν ποιοτικό έλεγχο και παράγονται σε χώρους που δεν πληρούν στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος κ. Νικήτας Θεοφιλόπουλος δήλωσε: «Σε συνέχεια της μεγάλης συμφωνίας που υπογράψαμε πρόσφατα με την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την αγορά ελληνικών καπνών, ξεκινάμε εκστρατεία κατά του παράνομου χύμα καπνού που εμφανίζει ραγδαία αύξηση και λέμε ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΥΜΑ ΚΑΠΝΟ. Από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ξεκινήσαμε την καμπάνια ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΣΙΓΑΡΑ, η εταιρεία μας έχει χρηματοδοτήσει δράσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών, την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των διωκτικών αρχών, την εκπαίδευση των στελεχών τους, την αγορά και καταστροφή μηχανημάτων της καπνοβιομηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», ενώ θα καλύψει και τις δαπάνες για την καταστροφή κατασχεμένων τσιγάρων, πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Επιτρέψτε μου, επίσης, να πω ότι θα πρέπει και οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να αντιληφθούν ότι αυτοί που πωλούν παράνομα τσιγάρα και χύμα καπνό είναι μέλη εγκληματικών οργανώσεων που αποκομίζουν τεράστια κέρδη και στερούν θέσεις εργασίας από ένα κλάδο που απασχολεί 50.000 εργαζόμενους και συνεισφέρει περίπου το 7% των εσόδων της χώρας». 

Σύμφωνα με την εταιρεία: 

Κυριότερες αιτίες του προβλήματος είναι: 
- Η οικονομική κρίση 
- Ανεπαρκείς πόροι για τις διωκτικές αρχές 
- Τα υψηλά κέρδη για τις εγκληματικές οργανώσεις 
- Ελλιπής διασυνοριακός συντονισμός των αρμόδιων Αρχών 
- Ελλιπής ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου τσιγάρων 

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού, που περιλαμβάνει ακραία μέτρα όπως οι υπέρμετρες προειδοποιήσεις υγείας και η απαγόρευση των τσιγάρων slim και menthol, συνιστά νέα απειλή, καθώς εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων στην Ευρώπη. 

Κυριότερες συνέπειες του προβλήματος είναι: 
- Μειωμένα κρατικά έσοδα 
- Χαμένες θέσεις εργασίας και έσοδα για τη νόμιμη αλυσίδα 
- Χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων & των δραστηριοτήτων τους σε άλλους τομείς 
- Υπονόμευση των στόχων της δημόσιας υγείας 
- Ανεξέλεγκτη πρόσβαση των νέων σε φτηνά τσιγάρα 
- Αρνητική εικόνα και φήμη της χώρας στο εξωτερικό 

Προτάσεις της εταιρείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
- Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τα προϊόντα καπνού και ψηφιακή σήμανση των πακέτων 
- Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του παράνομου εμπορίου τσιγάρων με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
- Η ανάληψη πρωτοβουλίας από την Ελλάδα για περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια 
- Αυστηρότερη εφαρμογή και αυστηροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 
- Διεκδίκηση κονδυλίων από προγράμματα κατά του λαθρεμπορίου που διαθέτει η ΕΕ 
Στο δεύτερο κύμα της εκστρατείας της Παπαστράτος, πέραν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και το ΣΔΟΕ, θα συμμετάσχουν οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, η Πανελλήνια Ένωση Περιπτερούχων και ο Σύνδεσμος Μεταποιητών Καπνού