Για την 29η Απριλίου αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με το Reuters. 

H σημερινή ΓΣ δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία του 50% καθώς το παρόν έδωσαν μέτοχοι που ελέγχουν το 15,3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.