Η Visa Europe δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση της έρευνας «The Future of Technology and Payments» σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων και οι προσδοκίες των καταναλωτών είναι η κινητήριος δύναμη των εξελίξεων στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Η αρχική έρευνα είχε ορίσει επτά θέματα σχετικά με τον χώρο της τεχνολογίας και διερεύνησε τον πιθανό αντίκτυπο στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Δύο χρόνια μετά, η έρευνα συνεχίζει τη διερεύνηση για τα υπάρχοντα θέματα και αποτυπώνει την προοπτική εξέλιξής τους στα επόμενα 5-6 χρόνια. Παράλληλα η έρευνα αναφέρει τις συνέπειες του τρόπου διάθεσης, διαχείρισης και επεξεργασίας των υπηρεσιών πληρωμών. 

Η έρευνα καταλήγει σε τρία βασικά συμπεράσματα: 

• Οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να μοιραστούν προσωπικά τους στοιχεία αν το ανταποδοτικό όφελος είναι σημαντικό. 
• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργάζονται στην ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τους καταναλωτές, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. 
• Οι διαφορές ανάμεσα σε παλιές και νέες τεχνολογίες θα πρέπει να γεφυρωθούν ώστε να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και στις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

O Adam Banks, Chief Technology Officer & Head of IT, Visa Europe, δήλωσε: «Στη Visa Europe πιστεύουμε ότι το μέλλον της τεχνολογίας και της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές υιοθετούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των πληρωμών και ασκούν πίεση προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών».
«Αυτές οι εξελίξεις στον χώρο των online πληρωμών και των πληρωμών μέσω κινητών, έχουν προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση από επιχειρηματικά κεφάλαια και οι επενδύσεις φαίνεται ότι θα συνεχιστούν». 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που έρχονται, αναγνωρίζουμε όμως και την πίεση που δημιουργούν για τους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις, όπως η Visa Europe, στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πιστεύουμε ότι οι καινοτομίες θα συνεχιστούν».