Δύο είναι οι βασικές θετικές εξελίξεις που μέχρι στιγμής επιτρέπουν αισιοδοξία για την βελτίωση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της, όπως αναφέρει η Eurobank στην τακτική της έκθεση "7 ημέρες οικονομία".

Η πρώτη εξέλιξη σχετίζεται με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την τρόικα που θα τερματιστεί με τη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από το ελληνικό κοινοβούλιο ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την υλοποίηση των προγραμματισμένων αποκρατικοποιήσεων από το Ταμείο αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Όσον αφορά την πρώτη θετική εξέλιξη, η κυβέρνηση αναμένεται ότι την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 θα καταθέσει το πολυνομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με την τρόικα. Η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο θα οδηγήσει στην έγκριση της εκταμίευσης της δόσης των €8,8 δισ. στο Eurogroup της 14 Μαίου 2013. Η Eurobank δεν αποκλείει η δόση των €2,8 δισ. να εγκριθεί (και συνεπώς να εκταμιευθεί) ξεχωριστά κατά τη συνεδρίαση του Euro Working Group της 29ης Απριλίου 2013. Σε κάθε περίπτωση η τράπεζα θεωρεί πως η επιτυχής ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αξιολόγησης αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς στην εφαρμογή του 2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης. 

Η κυβέρνηση για πρώτη φορά «άγγιξε» το θέμα της διαχείρισης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα μη διστάζοντας να προχωρήσει ακόμη και σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων που δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για να παραμείνουν στις θέσεις τους. 

Όπως υπενθυμίζεται, η τελική απόφαση περιλαμβάνει την υποχρεωτική αποχώρηση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2014 εκ των οποίων οι 4.000 θα αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του 2013. Οι αποχωρήσαντες δημόσιοι υπάλληλοι θα αντικατασταθούν με ισάριθμους νεοπροσληφθέντες. Θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου θέματος θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας. Η αντικατάσταση των αποχωρούντων δημοσίων υπαλλήλων με ισάριθμους νεοπροσλαμβανόμενους μόνο ως θετική έκπληξη μπορεί να χαρακτηριστεί, με δεδομένο φυσικά ότι οι νέοι υπάλληλοι θα καλύψουν θέσεις σε υπηρεσίες που έχουν πραγματικές ελλείψεις σε προσωπικό.

Η δεύτερη θετική εξέλιξη αφορά την πρόοδο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων με δεδομένο ότι θα ολοκληρωθεί αύριο η ιδιωτικοποίηση του 33% του ΟΠΑΠ (και την παραχώρηση της διοίκησης). Μια προσφορά από τις συνολικά δύο τις τελικής φάσης του διαγωνισμού κρίθηκε ως έγκυρη από το ΤΑΙΠΕΔ. Βέβαια το τίμημα της συγκεκριμένης προσφοράς είναι χαμηλότερο από την αποτίμηση του 33% του ΟΠΑΠ κατά περίπου 9% και στην παρούσα φάση το ΤΑΙΠΕΔ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον υποψήφιο επενδυτή για τη βελτίωση του τελικού τιμήματος. Η Eurobank αναμένει ότι η συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση θα ολοκληρωθεί καθώς η διαφορά στην τελική τιμή που χωρίζει τις δύο πλευρές είναι σχετικά μικρή. 

Σημειώστε ότι μέχρι το τέλος Απριλίου 2013 αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για την πώληση των ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ. Τα συνολικά έσοδα από την πώληση ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ και ΟΠΑΠ, με δεδομένο ότι θα εξελιχθούν ομαλά οι σχετικές διαδικασίες, αναμένονται σε €2,3 δισ. Αναμένουμε ότι η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου μαζί με τα έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου θα επιτρέψουν την συγκέντρωση των προβλεπόμενων στο 2ο Πρόγραμμα Σταθεροποίησης €2,6 δισ. για το 2013. Δε θα πρέπει να παραβλέπουμε φυσικά και την συμβολή των αποκρατικοποιήσεων στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα.