Τη σημασία του προγράμαμτος ΝΕΑΡΧΟΣ για τους άνεργους νέους ναυτικούς παρουσίασε χθες σε ημερίδα. Το πρόγραμμα είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που σχεδίασε και θα υλοποιήσει το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ). 

Είναι  το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιεί το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, το οποίο, μετά από μήνες σκληρής δουλειάς, απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια προκειμένου να μπορεί να υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το πρόγραμμα προσφέρει σε 1000 νέους άνεργους ναυτικούς θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών και 5μηνη πρακτική πάνω σε πλοίο έναντι ικανοποιητικής αποζημίωσης. Απευθύνεται σε 200 αξιωματικούς αποφοίτους ΑΕΝ, οικονομικούς και ηλεκτρολόγους και 800 άλλους.

Η πρωτη πρόσκληση πραγματοποιήθηκε στις 23/4/2013 και θα ακολουθήσει και δεύτερη ρπόσκληση σε ένα χρόνο.

Ο προύπολογισμός του προγράμματος είναι συνολικά 11,5 εκ. ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους άνεργους νέους ναυτικούς, εργασιακή εμπειρία, ικανοποιητική αποζημίωση και σχέσεις με τον εν δυνάμει επόμενο εργοδότη τους, και στις ναυτιλιακές εταιρείες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους ναυτικούς χωρίς ουσιαστικό κόστος.

Χθες πραγματοποιήθηκε ημερίδα  για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και των δυνητικά ωφελούμενων του πιλοτικού προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ»,

Κατά την ημερίδα μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Μουσουρούλης ο οποίος είπε:

«Μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για τη ναυτική ανεργία αλλά ταυτόχρονα και την ίδια επιθυμία για νέες κοινές προσπάθειες αντιμετώπισής της. Το πιλοτικό πρόγραμμα «Νέαρχος» είναι η πρώτη από αυτές τις προσπάθειες. Αξιοποιεί σημαντικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να δημιουργήσει ευκαιρίες στους νέους άνεργους ναυτικούς.

Είναι επίσης το πρώτο που υλοποιεί το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, το οποίο, μετά από μήνες σκληρής δουλειάς, απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια προκειμένου να μπορεί να υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον Υπουργό κύριο Βρούτση και τους συνεργάτες του για την υποστήριξή τους.

Είναι το πρώτο που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά ναυτικής εργασίας. 

Ο «Νέαρχος» σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην οδηγεί στην υποκατάσταση των ήδη απασχολούμενων από επιδοτούμενους εργαζομένους. Δεν προσφέρει εργασία, αλλά θεωρητική κατάρτιση από πιστοποιημένους φορείς και πρακτική άσκηση επί πλοίου ανάλογη με την ειδικότητα των ωφελούμενων. Οι ωφελούμενοι δεν θα καταλάβουν οργανικές θέσεις πληρώματος, αλλά θα περιληφθούν στις λίστες επιβαινόντων. Σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται ως άνεργοι ναυτικοί.

Τα μέλη της Ομάδας Σχεδιασμού θα σας παρουσιάσουν λεπτομέρειες για τη σχετική πρόσκληση που καταρτίσαμε μετά από δημιουργική συζήτηση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας. Αντίστοιχα προγράμματα υλοποιούνται στη στεριά εδώ και χρόνια.

Και κάτι ακόμη. Κανείς συνδικαλιστικός φορέας δεν σκέφθηκε να τα υπονομεύσει ή να τα χρησιμοποιήσει ως πεδίο επίδειξης μαχητικότητας. Τα τείχη που ορισμένοι θέλουν να υψώνουν, δεν μας εμποδίζουν να κοιτάμε μπροστά. Χρέος και υποχρέωσή μας είναι να βρούμε λύσεις με συντονισμένες ενέργειες, με συνέργειες πολιτικών και με νέα προγράμματα. Το εγχείρημα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν εύκολο, αφού δεν υπήρξαν άλλα αντίστοιχα προγράμματα κατά το παρελθόν.

Το όνομα του Προγράμματος δεν το επιλέξαμε τυχαία. Ο Νέαρχος ήταν ο αρχηγός του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν ο στόλος, στην αρχή της εκστρατείας προς την Περσία, συνάντησε ανυπέρβλητα εμπόδια, ο Νέαρχος με θάρρος και αποφασιστικότητα τα ξεπέρασε και άνοιξε τον δρόμο της προέλασης.

Αυτός είναι ο στόχος μας. Να ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες που δημιουργούν η κρίση και η ανεργία και να ανοίξουμε δρόμο σε μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση νέων ανθρώπων στην ανταγωνιστική αγορά ναυτικής εργασίας.

Δεν λέω ότι είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που λόγω της ύφεσης, πήρε διαστάσεις πανδημίας σε αρκετούς τομείς της αγοράς εργασίας. Στη ναυτιλία ήδη παρατηρούνται ανησυχητικά φαινόμενα έξαρσης που θα πρέπει να προλάβουμε αξιοποιώντας κάθε πρόταση, κάθε μέσο, με κάθε τρόπο.

Η ανεργία εκτείνεται πέρα από την άμεση απώλεια εισοδήματος. Δεν απαξιώνει μόνο το εργασιακό ηθικό αλλά και τις δεξιότητες του ανέργου. Η απαξίωση των δεξιοτήτων θα επηρεάσει αρνητικά τις μακροχρόνιες αποδοχές του ανέργου. Μην ξεχνάμε ότι διαρθρωτική ανεργία είναι η ανεργία που οφείλεται στην αναντιστοιχία των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι άνεργοι και αυτών που ζητούν οι εργοδότες. Και εδώ υπεισέρχεται η διάσταση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων αυτών. Από εδώ θα ξεκινήσει ο ενάρετος κύκλος της απασχόλησης.

Παράλληλα, παρεμβαίνουμε στις αιτίες της κρίσης, προωθώντας τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Και οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν μόνο στις επενδύσεις που θα αυξήσουν τη ζήτηση εργασίας, αλλά και στους εργαζόμενους, γιατί για να έχουν δουλειά θα πρέπει ο κλάδος τους να μην καταρρεύσει.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας απαιτεί διαφοροποιημένες πολιτικές, όπως αυτή που υλοποιεί το πρόγραμμα «Νέαρχος». Είμαι βέβαιος ότι οι ναυτιλιακές εταιρίες θα στηρίξουν το νέο πρόγραμμα και θα διαθέσουν τα πλοία τους για τους σκοπούς του.