Στο 23,18% από 18,44% ανέρχεται πλέον το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί της εταιρείας Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ- Συστήματα και Τεχνολογία Βιομηχανικής Συσκευασίας που κατέχει, άμεσα και έμμεσα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας Μ. Ι. Μαΐλλης ενημερώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την 23η Απριλίου 2013, ότι η θυγατρική της τράπεζα Eurobank Ergasias AE υπέγραψε την 22.04.2013 συμφωνία εξαγοράς 15.290.079 μετοχών εκδόσεως της εταιρείας Μ. Ι. Μαΐλλης, με ημερομηνία εκκαθάρισης συναλλαγών την 25η Απριλίου 2013.