Με την μορφή του κατεπείγοντος και σε ένα άρθρο κατατίθεται σήμερα το βράδυ στην Βουλή τοπολυνομοσχέδιο το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για την εκταμίευση της δόσης των 8,8 δισ. ευρώ. 

Στο νομοσχέδιο που δόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι απολύσεις στο δημόσιο, ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την πληρωμή του ειδικού τέλους μέσω της ΔΕΗ και για το 2013, ενώ αλλαγές έρχονται και στη λειτουργία της αγοράς.

Η ρύθμιση για τα χρέη στο δημόσιο 

Σε 48 ισόποσες δόσες με καταληκτική ημερομηνία την 31.6. 2017 μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους οι οφειλέτες του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, αρκεί να έχουν επιδείξει συνέπεια στην αποπληρωμή.

Για τις πάγιες ληξιπρόθεσμες οφειλές προβλέπεται ρύθμιση 2 εως 12 ισόποσων δόσεων, ή -σε εξαιρετικές περιπτώσεις-24 δόσεων. Όσοι υπαχθούν στις ρυθμίσεις θα μπορούν να συμψηφίσουν τα χρέη τους με όσα το δημόσιο τους χρωστά, να λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα αλλά και ασυλία κατασχέσεων. Θα πρέπει βέβαια πρώτα να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις δόσεις. Αν φανούν ασυνεπείς σε περισσότερες από μία δόσεις χάνουν αυτομάτως και τη ρύθμιση. 

Την ίδια ώρα, εκπτώσεις στις προσαυξήσεις από 25% έως και 50% προσφέρονται σε όσους πληρώσουν όλο το ποσό της οφειλής, ανάλογα με το πότε θα καταβάλλουν το ποσό (έως και τον Ιούνιο του 2017). Από το δικαίωμα ρύθμισης εξαιρούνται όσοι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και όσοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις και έχουν φανεί ασυνεπείς. 

Ο ενιαίος φόρος ακινήτων – Μέχρι τις 15 Μαΐου μπορούν να διορθωθούν οι λάθος υπολογισμοί 

«Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων», όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, το διαβόητο «χαράτσι» γίνεται «ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και συνεχίζει να εισπράτεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αντικείμενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη ημερομηνία και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως και με το «χαράτσι» 

Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο χρήστης του ακινήτου κατά την ημερομηνία έκδοσης κάθε λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ο οποίος το καταβάλλει μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας. Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προσέρχονται μέχρι την 15η Μαΐου 2013 στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Εξαιρούνται τα δημόσια και τα εκκλησιαστικά ακίνητα.

Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Σε επτά μηνιαίες δόσεις καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 50 ευρώ θα καταβάλλεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2011, 2012 και 2013.

Τι προβλέπεται για τα θέματα της αγοράς: 

Εμπορικές συναλλαγές 

Στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια: 

- Τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. 

- Εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών. 

- Εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

- Εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή. 

Λογιστές - φοροτεχνικοί 

Σε δύο, από τέσσερις που είναι σήμερα, μειώνονται οι τάξεις των λογιστών - φοροτεχνικών και δίνεται το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Α' Τάξη) και σε αποφοίτους Λυκείου, εφόσον έχουν εξαετή επαγγελματική εμπειρία ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β' Τάξης. 

Σημειώνεται πως σήμερα οι κατατασσόμενοι στη Δ' Τάξη λογιστές απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), έχουν δικαίωμα τήρησης κάθε είδους λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ. 

Οι κάτοχοι άδειας Α΄ Τάξης έχουν δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους.


Διαβάστε ΕΔΩ το τελικό νομοσχέδιο 

Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση αξιολογησης συνεπειών 

Διαβάστε ΕΔΩ τις τροποιήσεις και τις καταργήσεις διατάξεων 

Διαβάστε ΕΔΩ την αιτιολογική έκθεση