Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Ο ΣΕΒ παρέδωσε σήμερα στον υπουργό ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη έναν οδικό χάρτη για τη δραστική μεταρρύθμιση του συστήματος αδειοδότησης της βιομηχανικής δραστηριότητας, απλοποίησης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφάνειας.  Ευελπιστούμε ότι το υπουργείο θα τον μελετήσει ουσιαστικά και δεν θα τον αντιμετωπίσει γραφειοκρατικά.  Όλοι διεκτραγωδούν την προϊούσα αποβιομηχάνιση της χώρας.  Ο χάρτης αυτός ανοίγει μία πύλη για την ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής, τη δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων, την παραγωγική ανασύνταξη της οικονομίας μας.  Είναι καιρός να πάψουμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια απέναντι στην κρίση.  Αναμένουμε τη δέσμευση και τις αποφάσεις της κυβέρνησης.»

Ο οδικός χάρτης παρουσιάστηκε στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη από εκπροσώπους του ΣΕΒ με επικεφαλής τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο κ. Χάρη Κυριαζή.

Πρόκειται για μια έκθεση προς διαβούλευση που υλοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, το οποίο στηρίζουν 40 συλλογικοί φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας και όπου δεκάδες στελέχη επιχειρήσεων συνεισφέρουν την εμπειρία τους. Η έκθεση εξετάζει τα προβλήματα αδειοδότησης σε μία σειρά από σημαντικούς τομείς, όπως στη βιομηχανία, στις εξορυκτικές δραστηριότητες, στη διαχείριση απορριμμάτων, στα λιμενικά έργα, στις ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.  Ειδικότερα, εξετάζονται οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας, και εκμετάλλευσης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και άλλες ειδικότερες άδειες.

Με την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και με αποτελεσματικότερα συστήματα παρακοseλούθησης και ελέγχου που κάνουν χρήση σύγχρονων δεξιοτήτων και τεχνολογιών ενισχύεται και η διαφάνεια στις συναλλαγές με το Δημόσιο.  Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ ζήτησε από τον υπουργό Ανάπτυξης να αφιερωθούν πόροι και να υποστηριχτούν από την πολιτική ηγεσία οι δραστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος, ώστε το επιχειρηματικό περιβάλλον να γίνει φιλικότερο.  Πεποίθηση του ΣΕΒ είναι ότι δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί πραγματική επίλυση των προβλημάτων αυτών εάν δεν υπάρχει σύμπραξη της Πολιτείας με τον ιδιωτικό τομέα, όπου αυτός να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.  Και ο ρόλος αυτός πρέπει να υπάρχει τόσο στον σχεδιασμό της λύσης όσο και στη συνέχεια, στα συστήματα εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι η Έκθεση για τη «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων» είναι ιδιαίτερα αναλυτική και με αρκετές πρωτοτυπίες στη μεθοδολογία και υλοποίησή της όπου, μεταξύ των άλλων, προτείνει:

Έναν Οδικό Χάρτη για τη δραστική μεταρρύθμιση του συστήματος αδειοδότησης.  Η Έκθεση τεκμηριώνει μία στρατηγική που συνδυάζει τις άμεσες ανάγκες απλούστευσης με τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ριζικής απλοποίησης της γραφειοκρατικής προσέγγισης, και προτείνει ευέλικτες οργανωτικές δομές για την διαχείριση της μεταρρύθμισης.

Τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο σύστημα συμμόρφωσης και ελέγχου, με δραστικό περιορισμό των ελέγχων πριν την αδειοδότηση, και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για τη συμμόρφωση των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.
Τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους, μέσω της τυποποίησης των μελετών και των εγκριτικών πράξεων.
Την άμεση επιτάχυνση της αδειοδότησης, με την ισχυρή θεσμοθέτηση της τήρησης των προθεσμιών και την ιχνηλάτηση των υποβαλλόμενων φακέλων σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Την αξιοποίηση του outsourcing –μέσω διαπιστευμένων φορέων– τόσο για την πιστοποίηση της ορθότητας των υποβαλλομένων μελετών και στοιχείων όσο και για την πραγματοποίηση των ελέγχων.
Κατάλογο 74 ειδικών τεκμηριωμένων προτάσεων για άμεσες παρεμβάσεις, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αξιολόγηση ως προς την ωριμότητα υλοποίησης.