Η ρωσική τράπεζα VTB που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο προτίθεται να μεταφέρει τον μεγαλύτερο όγκο του πιστωτικού της χαρτοφυλακίου σε άλλες θυγατρικές του ομίλου, δηλώνει ο Οικονομικός Διευθυντή της τράπεζας, Γκέρμπερτ Μόος, στην εφημερίδα Vedomosti 

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας βλέπουν με έντονο σκεπτικισμό τις προοπτικές της Κύπρου, και ως εκ τούτου, η κίνηση αυτή κρίνεται αναγκαία για την τράπεζα, καθώς το χαρτοφυλάκιό της απαρτίζεται κυρίως από δάνεια εταιρειών ρωσικών συμφερόντων.

Ο κ. Μόος τόνισε ότι θα επέλθουν περαιτέρω σημαντικές αλλαγές στην οικονομία του νησιού και μάλιστα ότι η επιστροφή στο προηγούμενο status quo στο νησί θεωρείται απίθανη.

Πάντως, στοιχεία σχετικά με το μέγεθος της δραστηριότητας της θυγατρικής τράπεζας στην Κύπρο δεν αποκαλύπτονται, αν και ο κ. Μόος αναφέρθηκε σε καταθέσεις πελατών γύρω στα 2 δις ευρώ.