Με την μορφή του κατεπείγοντος και σε ένα άρθρο κατατίθεται σήμερα στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για την εκταμίευση της δόσης των 8,8 δισ. ευρώ. 


Στο νομοσχέδιο που δόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι απολύσεις στο δημόσιο, ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την πληρωμή του ειδικού τέλους μέσω της ΔΕΗ και για το 2013, ενώ αλλαγές έρχονται και στη λειτουργία της αγοράς.

Δημόσιοι υπάλληλοι 

Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει την επίμαχη διάταξη με τους συμβασιούχους. Ωστόσο περιγράφει το καθεστώς υποχρεωτικών αποχωρήσεων. 

Ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται το καθεστώς της διαθεσιμότητας σε περίπτωση κατάργησης θέσεων για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρεται «Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»

Η ρύθμιση για τα χρέη στο δημόσιο 

Σε 48 ισόποσες δόσες με καταληκτική ημερομηνία την 31.6. 2017 μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους οι οφειλέτες του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, αρκεί να έχουν επιδείξει συνέπεια στην αποπληρωμή.

Για τις πάγιες ληξιπρόθεσμες οφειλές προβλέπεται ρύθμιση 2 εως 12 ισόποσων δόσεων, ή -σε εξαιρετικές περιπτώσεις-24 δόσεων. Όσοι υπαχθούν στις ρυθμίσεις θα μπορούν να συμψηφίσουν τα χρέη τους με όσα το δημόσιο τους χρωστά, να λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα αλλά και ασυλία κατασχέσεων. Θα πρέπει βέβαια πρώτα να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις δόσεις. Αν φανούν ασυνεπείς σε περισσότερες από μία δόσεις χάνουν αυτομάτως και τη ρύθμιση. 

Την ίδια ώρα, εκπτώσεις στις προσαυξήσεις από 25% έως και 50% προσφέρονται σε όσους πληρώσουν όλο το ποσό της οφειλής, ανάλογα με το πότε θα καταβάλλουν το ποσό (έως και τον Ιούνιο του 2017). Από το δικαίωμα ρύθμισης εξαιρούνται όσοι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και όσοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις και έχουν φανεί ασυνεπείς. 

Ο ενιαίος φόρος ακινήτων – Μέχρι τις 15 Μαΐου μπορούν να διορθωθούν οι λάθος υπολογισμοί 

«Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων», όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, το διαβόητο «χαράτσι» γίνεται «ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και συνεχίζει να εισπράτεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αντικείμενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη ημερομηνία και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως και με το «χαράτσι» 

Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο χρήστης του ακινήτου κατά την ημερομηνία έκδοσης κάθε λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ο οποίος το καταβάλλει μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας. Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προσέρχονται μέχρι την 15η Μαΐου 2013 στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Εξαιρούνται τα δημόσια και τα εκκλησιαστικά ακίνητα.

Εκπαίδευση

- επιτρέπεται, η κατ’ εξαίρεση λειτουργία και δημοτικών σχολείων δωδεκαθέσιων και άνω, όταν τούτο επιβάλλεται από ανάγκες όπως πχ ο μεγάλος αριθμός των μαθητών,  οι μικρής χωρητικότητας διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.

- αυξάνεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά δύο ώρες. Αυτό επιβάλλεται επειδή, λόγω λιτότητας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014  θα προσληφθεί μικρός αριθμός αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς κενά.

- οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, είτε α) θα απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο 12 ωρών είτε β) θα απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.

Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Παράλληλα, στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012 θα περιλαμβάνεται σε ένα εκκαθαριστικό που θα αποσταλεί στους φορολογούμενους ιδιοκτήτες και θα καταβληθεί σε 7 δόσεις. Ο ΦΑΠ του 2013 θα αποσταλεί σε ξεχωριστό εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε 4 δόσεις.

Τι προβλέπεται για τα θέματα της αγοράς: 

Εμπορικές συναλλαγές 

Στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια: 

- Τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. 

- Εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών. 

- Εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

- Εφόσον προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή. 

Λογιστές - φοροτεχνικοί 

Σε δύο, από τέσσερις που είναι σήμερα, μειώνονται οι τάξεις των λογιστών - φοροτεχνικών και δίνεται το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Α' Τάξη) και σε αποφοίτους Λυκείου, εφόσον έχουν εξαετή επαγγελματική εμπειρία ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β' Τάξης. 

Σημειώνεται πως σήμερα οι κατατασσόμενοι στη Δ' Τάξη λογιστές απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), έχουν δικαίωμα τήρησης κάθε είδους λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ. 

Οι κάτοχοι άδειας Α΄ Τάξης έχουν δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους.