Διευθυντική Ομάδα Εναρμόνισης έχει συστήσει ο διαχειριστής της Τράπεζας Κύπρου Ντίνος Χριστοφίδης με στόχο την όσο το δυνατό πιο σύντομη εναρμόνιση και σύγκλιση των δραστηριοτήτων των δύο τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής. 

Όπως μεταδίδει το StockWatch, σημείωμα που έστειλε στο προσωπικό αναφέρει ότι σε συνέχεια της παράλληλης λειτουργίας των δύο τραπεζών γα την περίοδο σταθεροποίησης, έχει αρχίσει η απορρόφηση των δραστηριοτήτων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας από την BOCY. 

Η Διευθυντική Ομάδα Εναρμόνισης αποτελείται από τους επικεφαλής του κάθε τομέα δραστηριότητας οι οποίοι έχουν και την ευθύνη διαχείρισης του. 

Οι τομείς δραστηριότητας σε επίπεδο Συγκροτήματος ανά Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνουν: 

Πληροφορικής και Συστημάτων: Λεωνίδας Εισοδίου 

Χρηματοοικονομικών Αγορών: Χριστάκης Πατσαλίδης 

Λιανικής Τραπεζικής: Χάρης Πουαγκαρέ 

Μεγάλων Επιχειρήσεων: Φοίβος Στασόπουλος 

Λειτουργικές Εργασίες: Άριστος Στυλλιανού 

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου: Κωνσταντίνος Τσολάκης 

Διαχείρισης Κινδύνων: Ροδούλα Χατζήκυριακου 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: Γιώργος Χριστοδουλίδης 

Η κ. Χατζήκυριακου είναι το μόνο στέλεχος που προέρχεται από τη Λαϊκή Τράπεζα. 

Όπως σημειώνεται, η Διευθυντική Ομάδα Εναρμόνισης στο σύνολο της αλλά και για κάθε τομέα ευθύνης ξεχωριστά καλείται να διαχειριστεί το δύσκολο έργο της αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης και υιοθέτησης των καλύτερων δυνατών πρακτικών χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία της τράπεζας. 

Το στάδιο αυτό, προσθέτει ο ειδικός διαχειριστής, είναι μεταβατικό και η επιτυχής ολοκλήρωσή του «θα μας οδηγήσει σε ένα ενιαίο σχήμα και στην αναδιοργάνωση της Τρ. Κύπρου». 

«Τονίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες και η επιτυχία θα έρθει μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και την ατομική υπευθυνότητα», καταλήγει.