Προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναγγέλουν κύκλοι της ΔΕΣΦΑ.

Για «άδικη απόφαση» κάνουν λόγο κύκλοι του «Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΔΕΣΦΑ), αναφερόμενοι στην απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην επιχείρηση για κατάχρηση μονοπωλιακής θέσης. Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν ότι ο ΔΕΣΦΑ θα καταθέσει έφεση κατά της απόφασης στο αρμόδιο δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο ύψους 4,2 εκατ. ευρώ με το αιτιολογικό ότι ο ΔΕΣΦΑ από τον Νοέμβριο του 2009 μέχρι και το Μάιο του 2010 απέκλεισε τη δυνατότητα της εταιρίας Αλουμίνιον να προμηθευτεί φυσικό αέριο από άλλον προμηθευτή, πλην της ΔΕΠΑ, μητρικής εταιρείας του ΔΕΣΦΑ.