Η σαφής εξαίρεση των ναυτιλιακών εταιρειών τον Ν 27/1975 από την εισφορά επί του εισαγόμενου συναλλάγματος που επιβλήθηκε στις ναυλομεσιτικές εταιρίες προβλέπεται στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου.

Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «η προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του Ν 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους».