Επίσημη ανάθεση υλοποίησης του έργου Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου στην περιοχή Al-Anbar έλαβε η Μέτκα στις 25 Απριλίου από το Υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ιράκ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.050 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ο χρόνος υλοποίησης είναι 32 μήνες. Αποδέκτης της ανάθεσης είναι η κοινοπραξία Μετκα Α.Ε. και ΜΕΤΚΑ Overseas Ltd. Αναμένεται ότι η κοινοπραξία της Μέτκα θα ξεκινήσει σύντομα τις διαπραγματεύσεις οριστικοποίησης του συμβολαίου. 

Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την Μέτκα.