Τη σύνθεση του γενικού της συμβουλίου ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το γενικό συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:
 

  • Προβόπουλος Α. Γεώργιος (διοικητής),
  • Δενδρινού - Λουρή Δ. Ελένη (υποδιοικητής), 
  • Παπαδάκης Μ. Ιωάννης (υποδιοικητής), 
  • Ασημακόπουλος Β. Δημήτριος (σύμβουλος), 
  • Γερανιωτάκης Δ. Ευάγγελος (σύμβουλος), 
  • Μυλωνάς Α. Γεώργιος (σύμβουλος), 
  • Πλασκοβίτης Σ. Ηλίας (σύμβουλος), 
  • Πολυζωγόπουλος Σ. Χρήστος (σύμβουλος), 
  • Σταματόπουλος Κ. Χαράλαμπος (σύμβουλος), 
  • Χανδρής Δ. Μιχαήλ (σύμβουλος)