Ευρω-ομόλογο τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, πρόκειται να εκδώσει η Hellenic Petroleum Finance Plc, θυγατρική της Ελληνικά Πετρέλαια,  το οποίο όπως αναφέρεται, από πηγές του ομίλου, συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον από την πλευρά ξένων επενδυτών.
Η έκδοση θα είναι εγγυημένη από την Ελληνικά Πετρέλαια και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το ύψος της Έκδοσης αναμένεται να είναι της τάξης των  400 εκατ. ευρώ, ενώ το εκτιμώμενο τοκομερίδιο θα κυμανθεί στην περιοχή του 8,5%. 
Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, κατά την τιμολόγηση της συναλλαγής. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του ΟμίλουΕλληνικά Πετρέλαια. 
Οι τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. ενεργούν ως διοργανώτριες (Joint Lead Managers) της έκδοσης.