Η κοινοπραξία της γαλλικής PMU με την νοτιοαφρικανική Phumelela και η κοινοπραξία της Intralot με τον Ιππόδρομο της Αργεντινής εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την 20ετή παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής ιπποδρομιών και διαχείρισης του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Το δικαίωμα αυτό κατείχε μέχρι σήμερα ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ).

Σε ό,τι αφορά τον ιππόδρομο στην Ελλάδα θα ακολουθηθεί το γαλλικό μοντέλο όπου θα υπάρχει ένας διοργανωτής στοιχήματος αλλά θα δίδεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν περισσότερα του ενός ιπποδρόμια με διαφορετικούς ιδιοκτήτες.  
 
Στο πλαίσιο αυτό καθορίστηκε με σχέδιο νόμου ο φόρος του ιπποδρομιακού στοιχήματος στο 30% των καθαρών εσόδων (έσοδα από στοιχήματα μείον κέρδη νικητών). Aπό το 25% του φόρου, θα καταβάλλεται στην Φίλιππο Ενωση (1,5%), για την πληρωμή των επάθλων στους δικαιούχους (22%) και σε ασφαλιστικά ταμεία (1,5%). Το υπόλοιπο 5% θα πηγαίνει στον ΟΔΙΕ για τη μίσθωση του ιπποδρόμου.