Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε το απόγευμα τα μέλη του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.

Ο πρόεδρος θα εκλεγεί από τα μέλη του Συμβουλίου, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του. Τα μέλη είναι οι εξής: Λάμπρος Παπαδόπουλος, πρώην επικεφαλής ερευνών της City Group, Σοφοκλής Μιχαηλίδης, πρώην ανώτερος διευθυντής Κεντρικής Τράπεζας, Μιχάλης Ζανεττίδης, επιχειρηματίας, Πανίκος Πούρος, πρώην γενικός διευθυντής υπουργείου Γεωργίας, Σάββας Σαββίδης, πρώην διευθυντής της Τράπεζας Αναπτύξεως, Έρολ Ριζά, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας, Λένια Γεωργιάδου, πρώην διευθύντρια στην Κεντρική Τράπεζα, Γιώργος Θεοχαρίδης, αναπληρωτής καθηγητής οικονομίας στο CIIM, Φίλιππος Μαννάρης, αναλογιστής, Τάκης Ταουσιάνης, τραπεζίτης, Κώστας Χατζήπαπας, εκπρόσωπος ΕTYK, Ανδρέας Περσιάνης, καθηγητής χρηματοοικονομικών, Ανδρέας Ποιητής, διδάκτορ νομικής, Κωνσταντίνος Δάμτσας, πρώην μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας.

Στο μεταξύ, μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων κατά 50 μονάδες βάσης και αναστολή των χρεώσεων για 75 μέρες ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Τα μέτρα ισχύουν για το σύνολο των πελατών της Τράπεζας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και των πελατών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.