Στην  κατάσχεση του οικοπέδου της Neoset, που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Χαλκίδας-Λέπουρων, στο Βασιλικό Χαλκίδας, προχώρησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα, οι δικαστικοί επιμελητές λόγω οφειλής της τάξης των 15.100 ευρώ σε πιστωτή της Neoset.  
Το οικόπεδο, όπου βρίσκονται τα εργοστάσια μελαμίνης και ξύλου, είναι έκτασης 120 στρεμμάτων και έχει εκτιμηθεί προς 30 εκατ. ευρώ, και θα τεθεί σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς 20 εκατ. ευρώ στις πέντε Ιουνίου.
Η εταιρεία οφείλει  περισσότερα από 872,2 χιλιάδες ευρώ σε 300 εργαζόμενους,  658.100 ευρώ στο Δημόσιο,  περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Οι συολικές οφειλές της επιπλοποιΐας στις 31/10/2012 ανέρχονταν στα 58,5 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό η Neoset χρωστά 11,5 εκατ. ευρώ (βραχυπρόθεσμος δανεισμός) σε τρεις μεγάλες τράπεζες και περισσότερα από 42 εκατ. ευρώ σε μεγάλο αριθμό τραπεζών (μακροπρόθεσμα δάνεια). Οφείλει επίσης, περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ σε δεκάδες προμηθευτές και πιστωτές, μεταξύ άλλων, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρείες μεταφορών, ενοικίασης αυτοκινήτων και τηλεπικοινωνιών.