Μεγάλη είναι η ζήτηση για την έκδοση ευρωομολόγου των Ελληνικών Πετρελαίων σύμφωνα με το Reuters. 

Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο που αναμένεται να ανέλθει περί τα 400 εκατ. ευρώ άνοιξε την Παρασκευή με τη διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας να κάνει λόγο για κουπόνι κοντά στο 8,5%. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική αποτίμηση της έκδοσης. 

Τα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων. 

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Alpha Bank, η Credit Suisse, η Eurobank, η HSBC και η Εθνική Χρηματιστηριακή.