Συρρίκνωση του όγκου των προβληματικών δανείων καταγράφηκε για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της βαλκανικής αυτής χώρας (ΒΝΒ).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΒΝΒ, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2013 ο όγκος των προβληματικών δανείων μειώθηκε κατά 1,09% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 16,6% του συνολικού δανειοδοτικού χαρτοφυλακίου. Σε συνδυασμό με τα δάνεια που έχουν τεθεί σε διακανονισμό, τα "κακά" δάνεια αντιπροσωπεύουν το 22,5% του συνολικού όγκου των δανείων.

Βασική αιτία για αυτή την εξέλιξη ήταν το γεγονός ότι η επιδείνωση των πιστωτικών χαρτοφυλακίων επιβραδύνθηκε, σε σχέση με τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές και στελέχη τραπεζών, όπως τονίζεται σε δημοσιεύματα ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της Βουλγαρίας.