Την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για 10% ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της, Αλέξανδρος Τουρκολιάς.
«Με τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από τους επενδυτές, πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι εφικτός», δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΤΕ στη δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση της τράπεζας, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα.