Η εξασφάλιση ρευστότητας για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος με την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και η προσέλκυση επενδύσεων αποτελούν δράσεις στους οποίους επικεντρώνεται η Task Force, όπως τόνισε σήμερα ο κ.Ράιχενμπαχ κατά την ανεπίσημη ενημέρωση που ακολούθησε την παρουσίαση της 4μηνιαίας έκθεσης για την Ελλάδα.

Ρευστότητα

Η ρευστότητα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανέφερε, αφού οι τράπεζες σήμερα “δανειοδοτούν με το σταγονόμετρο”. Οπως ανέφερε ο κ. Ράιχνεμπαχ συνολικά τα κεφάλαια που μπορούν να προέλεθουν από τα διαρθρωτικά ταμεία ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ και από αυτά τα 1,2 δισ. ευρώ αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρησεις.

Είναι πολύ σημαντικό τόνισε τα κεφάλαια από τα διαρθρωτικά ταμεία να μη χαθούν αλλά και να εξασφαλιστεί με βάση αυτά περαιτέρω τραπεζικός δανεισμός. Εχε γίνει ήδη η προπαρασκευαστική εργασία και όπως είπε θεωρεί ότι οι τράπεζες με τις επχιειρήσεις θα μπορέσουν να συνεργαστούν καθώς το διακύβευμα είναι μεγάλο, είναι η επιβίωση των επιχειρήσεων.

Επίσης διερευνάται με τις ελληνικές αρχές και ιδίως με την Τράπεζα της Ελλάδος, η ανάπτυξη του θεσμού της μικροπίστωσης μέσω των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Για το σκοπό αυτό η Task Force έχει συμβάλει στην προετοιμασία ίδρυσης ενός οργανισμού για την ανάπτυξη με στόχο την στήριξη της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Η συμβουλευτική επιτροπή συνέδραμε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο έχει εστιάσει το έργο του στα πιθανά κενά στην ελληνική χρηματαγορά, ιδίως όταν πρόκειται για αναζήτηση πηγών ρευστότητας.

Η ανάπτυξη ιδρυμάτων μικροπιστώσεων στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποδειχτεί ελκυστική εναλλακτική λύση αντί των τραπεζικών δανείων. Επιπλέον, η έννοια της μικροχρηματοδότησης, έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του κοινού κατά τους τελευταίους μήνες, ιδίως με βάση την αυξανόμενη ανεργία των νέων και των γυναικών, καθώς και την μακροχρόνια ανεργία.

Επί του παρόντος, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της μικροχρηματοδότησης/των μικροπιστώσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει την συγκρότηση μεικτής επιτροπής από αρμόδια υπουργεία για να προετοιμάσει το νομικό, εποπτικό και θεσμικό πλαίσιο της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Επιχειρηματικοί κλάδοι

Τον Μάρτιο του 2013 η Ελλάδα, η Γερμανία και η ΟΔΕ υπέγραψαν μνημόνιο με σκοπό την εκπόνηση ενός διετούς προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περαιτέρω πρωτοβουλίες βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και αφορούν στην εφοδιαστική, την αεροπλοΐα, τους λιμένες, τη διαχείριση των αποβλήτων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον τουρισμό.

Προώθηση Επενδύσεων

Ενα από τα έργα της Task Force είναι η παροχή συμβουλών στις ελληνικές αρχές σχετικά με την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των επιχειρηματικών πάρκων/βιομηχανικών ζωνών. Τα επιχειρηματικά πάρκα μπορεί να αποτελέσουν ελκυστική λύση των προβλημάτων αδειοδότησης, κατευθύνοντας τις επενδύσεις σε περιοχές όπου οι κύριες περιβαλλοντικές και σχεδιαστικές συνθήκες για επενδύσεις είναι αποσαφηνισμένες εκ των προτέρων. Τους τελευταίους μήνες έγιναν ορισμένες ευπρόσδεκτες, βαρυσήμαντες ανακοινώσεις

Η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ως παραγωγικής βάσης, καθώς και η στρατηγική σημασία του λιμένα του Πειραιά αναφέρονται ως σημαντικοί παράγοντες για την προσέλκυση μεγάλων πολυεθνικών.

Ωστόσο, οι πολλαπλές και κατακερματισμένες διαδικασίες αδειοδότησης (για τη χρήση γης, περιβαλλοντικούς σκοπούς, έγκριση αρχαιολογίας, επιχειρησιακούς ελέγχους και ελέγχους υγείας και ασφάλειας), παραμένουν σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας για τις επενδύσεις (τόσο ξένες όσο και εγχώριες) στην Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο του 2013, η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις. Το σχέδιο νόμου θεσπίζει μηχανισμό που επισπεύδει τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων για ορισμένες μεγάλες επιλεγμένες επενδύσεις, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανονικές προθεσμίες.

Μολονότι αυτό μπορεί να είναι ευπρόσδεκτο για επενδύσεις μεγάλων δικαιούχων, δεν επιλύει αυτά τα προβλήματα για την πλειονότητα των μικρότερων επενδυτών. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι ελληνικές αρχές διεξάγουν, ως εκ τούτου, διαβουλεύσεις με την Παγκόσμια Τράπεζα και την ΟΔΕ, με επίκεντρο ενδεχόμενες συνολικές λύσεις για αυτά τα εμπόδια στις επενδύσεις. Το έργο βρίσκεται στην εναρκτήρια φάση, ενώ αναμένεται να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση προσέγγισης από την Παγκόσμια Τράπεζα τον επόμενο μήνα.

Εξαγωγές

Ήδη το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 27,6 δισεκατ.ευρώ υπερβαίνοντας καθαρά το προηγούμενο ρεκόρ (2011) των 24 δισεκατ. ευρώ. Όλοκαι μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής διοχετεύεται στις εξαγωγικές αγορές. Υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις εξαγωγικές επιδόσεις τους σε πολύ διαφορετικούς τομείς, όπως τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα διατροφής, ο οίνος, τα οικοδομικά υλικά, τα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Οπως ανέφερε ο κ. Ράιχενμπαχ κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν για τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά 50% αναμένεται να ενισχύσουν τις εξαγωγές ακτά 10%.

Φορολογία

Αναφορικά με τη φορολογία σημείωσε οτι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, η Ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων.Εχει σημειώσει πρόοδο στον σχεδιασμό της αναδιοργάνωσης των ελληνικών υπουργείων και έχει ξεκινήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν και να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Πρόοδος έχει σημειωθεί σε θεσμικό επίπεδο στη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης με την στήριξη της παρεχόμενης τεχνικής βοήθειας. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς ακόμη να διαπιστωθεί εάν οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση τηςικανότητας του κράτους να εισπράττει φόρους.

Ως σημαντικό βήμα ανέφερε ο κ. Ράιχνεμπαχ το διορισμο ενός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, του κ. Χάρη Θεοχάρη,ο οποίος διορίστηκε προϊστάμενος της φορολογικής διοίκησης με πενταετή θητεία. Έτσι, είναι επιτέλους απολύτως σαφέςποιος θα είναι ο συνομιλητής για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα της τεχνικής βοήθειας.

Ο νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων πρέπει να αντιμετωπίσει πολλές σοβαρές προκλήσεις, όπως υπογραμμίσθηκε στη διάρκεια κοινής αποστολής τεχνικής συνδρομής που πραγματοποίησαν το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΟΔΕ και Γενική Διεύθυνση

Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση) τον Ιανουάριο του 2013. Πολλά επιχειρησιακάκριτήρια αξιολόγησης (π.χ. όσον αφορά την είσπραξη οφειλών, τους φορολογικούς ελέγχους σε πολύ εύπορα φυσικά πρόσωπα και αυτοαπασχολουμένους με μεγάλα εισοδήματα, τους σημαντικούς φορολογουμένους) δεν επιτεύχθηκαν το 2012. Θα πρέπει α καταβληθούν έντονες προσπάθειες προκειμένου τα επιχειρησιακά κριτήρια αξιολόγησης για το 2013 να εφαρμοσθούν με επιτυχία και να μην παρεκκλίνουν της πορείας τους.

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια

Τόνισε την καλή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση σημειώνοτνας ότι σημειώθηκε σημαντική ενίσχυση στην παροχή τεχνικής βοήθειας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Άνω του 30% της τεχνικής βοήθειας (όπως μετράται βάσει των ημερών παρουσίας/συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων), ή του 40% του συνόλου των επισκέψεων εμπειρογνωμόνων, με μέριμνα της ΟΔΕ από την εποχή της σύστασής της, τον Σεπτέμβριο του 2011, παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου.

Η ΟΔΕ συντονίζει εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο 93 αξόνων εργασίας στον τομέα της τεχνικής βοήθειας σε 12 διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν (1) την επιτάχυνση των έργων της πολιτικής συνοχής, (2) την πρόσβαση σε χρηματοδότηση/στον χρηματοπιστωτικό τομέα, (3) τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, (4) τον προϋπολογισμό και φορολογία, (5) την καταπολέμηση της διαφθοράς, (6) το επιχειρηματικό περιβάλλον, (7) τη δημόσια υγεία, (8) τη μεταρρύθμιση τουδικαστικού συστήματος, (9) τη μετανάστευση, το άσυλο και τα σύνορα, (10) την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση, (11) την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για μεταφορές και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ολοκλήρωση του κτηματολογίου ώστε να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίηση, (12) την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον

Μαρίνα Πρωτονοταρίου