Αίτηση Πτώχευσης κατέθεσαν σήμερα 80 εκ των απολυμένων υπαλλήλων της εταιρίας ΑΛΑΠΙΣ ΑΕΒΕ, - κατόπιν της ματαίωσης του σχεδιασμού της εταιρίας και μερικών τραπεζών - , προκειμένου να υπαχθεί η εταιρία σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης . 

Η Απόρριψη της υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση κρίθηκε με την υπ.αρίθμ. 395/16.4.2013 απορριπτική απόφαση του Π.Π.Α 

Η Αίτηση πτώχευσης, σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο Γ. Χανιώτη που τους εκπροσωπεί, εκδικάζεται την 29.5.2013. 

Την αίτηση πτώχευσης υπαγόρευε ουσιαστικά ήδη και η ως άνω απορριπτική απόφαση ως μονόδρομο για την ικανοποίηση των εργαζομένων, οι οποίοι αντήλλαξαν στην υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση και δικαιώθηκαν πλήρως. 

Το σύνολο των εργατικών απαιτήσεων για τουλάχιστον 280 απολυμένους αλλά και νυν σε επίσχεση εργαζόμενους του ομίλου Alapis, ξεπερνά ή αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια Ευρώ.