Σε τέσσερα ανήλθαν τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, σήμερα έως τις 5 μ.μ. που έληξε η προθεσμία, για την απόκτηση του 51% της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τη γαλλική Suez Environment (από κοινού με την ΄Ακτωρ του ομίλου Ελλάκτωρ), τη ΓΕΚ (σε κοινό σχήμα με τον επιχειρηματία Αποστολόπουλο του ομίλου Ιατρικού Αθηνών και με ισραηλινή εταιρεία ύδρευσης), τον ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, και την «Κίνηση 136» (μια πρωτοβουλία πολιτών που εναντιώνεται στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και αντιπροτείνει την κοινωνική διαχείρισή της, μέσω συνεταιρισμών σε επίπεδο γειτονιάς).

Σύμφωνα με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), οι σύμβουλοι αξιοποίησης θα αξιολογήσουν τις υποβληθείσες προτάσεις και θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.