Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) κατέθεσε, την περασμένη Παρασκευή, πρόταση για το αίτημα 17 στη γραμμή Θεσσαλονίκη ή Καβάλα-Λήμνο-Μυτιλήνη και επιστροφή τρεις φορές την εβδομάδα, και για το αίτημα 19 στη γραμμή Μυτιλήνη-Λήμνο, επίσης, τρεις φορές την εβδομάδα. Η ΝΕΛ θα έχει αποκλειστικά αυτές τις δύο γραμμές για τρία χρόνια και δεν θα μπορεί να δραστηριοποηθεί στις συγκεκριμένες κάποια άλλη εταιρεία.

Πηγές από την Ακτή Μιαούλη ανέφεραν, ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί το 2003 για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των Κυκλάδων. Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια των Κυκλάδων τα είχαν κερδίσει δύο εταιρείες, το υπουργείο έδωσε σε άλλη ανταγωνίστρια γραμμή με προσέγγιση του πλοίου της σε δύο νησιά των Κυκλάδων, με αποτέλεσμα να υπάρξει δικαστική διένεξη χρόνων.

Η πρόταση της ΝΕΛ ήρθε μετά από πρόσκληση της  Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  και της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας,  για τη σύναψη σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας για νέες δρομολογιακές γραμμές, αποκλειστικής ελεύθερης εξυπηρέτησης χωρίς επιδότηση για τρία έτη από 01/11/2013. Δεκαεπτά δρομολογιακές γραμμές, από αυτές που προκηρύχθηκαν για αποκλειστική εξυπηρέτηση χωρίς επιδότηση, αφορούν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 34 τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας. Αν σε κάποιες από αυτές δεν υπάρξει ενδιαφέρον αλλά κριθούν απαραίτητες, οι δύο διευθύνσεις του υπουργείου αναμένεται να προχωρήσουν σε νέα προκήρυξη, αυτή τη φορά με επιδότηση.

Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τον ανασχεδιασμό του επιδοτούμενου δικτύου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με επανεξέταση τόσο των ελεύθερων γραμμών όσων και των επιδοτούμενων άγονων. Για πρώτη φορά, στα βασικά κριτήρια που αφορούν τον ανασχεδιασμό του δικτύου για τις άγονες γραμμές και την υποβολή προτάσεων τίθενται προϋποθέσεις, όπως η βελτίωση των λιμενικών υποδομών αλλά και η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την κάλυψη του κόστους και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Από τις 35 επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές, οι 13 ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και οι άλλες 22 στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.