Βελτίωση του οικονομικού κλίματος από τις αρχές του 2013 διαπιστώνει η Κεντρική Τράπεζα τηςΣλοβενίας (Banka Slovenije), υπογραμμίζοντας την καλύτερη απόδοση του τομέα των εξαγωγών.
Το α' τρίμηνο του 2013, οι εξαγωγές ήταν η κινητήρια δύναμη ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς κατάφεραν να βελτιώσουν την συνολική "εικόνα" της οικονομικής δραστηριότητας, έχοντας στραφεί, κυρίως, σε χώρες εκτός της ευρωζώνης. 

Παρά τη θετική τάση των εξαγωγών, η Κεντρική Τράπεζα ανησυχεί για τα προβλήματα στο διεθνές περιβάλλον και την ανεπαρκή εγχώρια ζήτηση, καθώς εκτιμάται ότι, μπορούν να επηρεάσουν την πορεία βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης φέτος. 

Στις ανησυχίες της Κεντρικής Τράπεζας προστίθενται η αυξανόμενη ανεργία, η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος και το υψηλό ποσοστό των εταιρειών που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους.