Η σημερινή κατάσταση ως προς τη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες  για αύξηση της συμμετοχής αυτής, καθώς και οι εμπειρίες των κρατών-μελών και των ίδιων των επιχειρήσεων σχετικά με τις μεθόδους που ακολουθούν και τα αποτελέσματά τους, θα συζητηθούν σε ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Η εκδήλωση με θέμα «Κάνοντας τη διαφορά στην Ανταγωνιστικότητα, Γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 στις 17:00, στην αίθουσα Ερμής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενόψει της επεξεργασίας της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Το θέμα αφορά στη μεθοδολογία για την προβλεπόμενη σταδιακή εισαγωγή γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών, δηλαδή με την ψήφιση ρυθμιστικής οδηγίας είτε με αυτορρύθμιση της αγοράς.

Με κεντρική ομιλήτρια την εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελληνίδα ευρωβουλευτή κ. Ρόδη Κράτσα, θα εξεταστούν, με λόγο και αντίλογο, θέματα όπως:

·                     Υπάρχουν πλεονεκτήματα στην ενεργό συμμετοχή περισσότερων γυναικών στελεχών στην διοίκηση των επιχειρήσεων;

·                     Ποιά η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια εικόνα, όσον αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων οικονομικής επιρροής;

·                     Γιατί θεωρείται σκόπιμη μια ρύθμιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τί  προβλέπει η ρύθμιση αυτή (χρονοδιάγραμμα, ποσοτικά & ποιοτικά στοιχεία οδηγίας);

·                     Ποιά η παγκόσμια & ευρωπαϊκή πραγματικότητα για την ουσιαστική συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης;

·                     Ποιός ο ρόλος του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις;

·                     Ποιά τα πρακτικά παραδείγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

·                     Ποιά είναι τώρα η εικόνα της συμμετοχής γυναικών στα ΔΣ στην Ελλάδα και πόσο ώριμη είναι η αγορά;

Τα θέματα αυτά, καθώς και η ετοιμότητα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, θα συζητηθούν από τους πλέον ειδικούς και έγκυρους συνομιλητές, ενώ θα παρουσιαστούν και τα ευρήματα έρευνας για τις γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων.

Χορηγός της εκδήλωσης είναι η Unilever και υποστηρικτής ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια.