Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στο σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ εξακολουθεί να διατηρεί η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, καθώς η ύφεση της ελληνικής οικονομίας ξεπερνά το 4% και προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται φως στο τούνελ.
Η Eurostat δημοσιοποίησε  τα στοιχεία για την ανεργία το Μάρτιο, τα οποία αφορούν το μήνα Ιανουάριο.
Συγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ έχουν η χώρα μας με 27,2%, η Ισπανία με 26,7% και η Πορτογαλία με 17,5%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 24% και στην ΕΕ 23,5%.

 Η υψηλότερη αύξηση της ανεργίας το τελευταίο έτος σημειώθηκε σε Ελλάδα (27,2% από 21,5% τον Ιανουάριο 2012), Κύπρο (στο επίπεδο-ρεκόρ του 14,2% από 10,7%), Ισπανία (26,7% από 24,1%) και Πορτογαλία (17,5% από 15,1%) .

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στον βορρά και συγκεκριμένα σε Αυστρία (4,7%), Γερμανία (5,4%) και Λουξεμβούργο (5,7%).
Εξαίρεση αποτελεί η Ιρλανδία, όπου το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε το τελευταίο έτος και συγκεκριμένα σε 14,1% από 15%.
Η χώρα μας διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά και στην ανεργία των νέων έως 25 ετών, με 59,1% έναντι 55,9% στην Ισπανία, 38,4% στην Ιταλία και 38,3% στην Πορτογαλία.