Με τον Σοφοκλή Μιχαηλίδη στο τιμόνι της η Τράπεζα Κύπρου καλείται να διαχειριστεί την κρισιμότερη φάση της ιστορίας της και να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού.
 
Το 14μελές μεταβατικό ΔΣ του Ομίλου, στην πρώτη μαραθώνια συνεδρίασή του, ανέδειξε τον κ. Μιχαηλίδη στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ερόλ Ριζά, αντιπρόεδρο της. Και οι δύο έχουν μεγάλη εμπειρία και θητεία στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
 
Τις αμέσως επόμενες ημέρες η διοίκηση θα κληθεί να επιλέξει τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας.
 
Το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη των διαδικασιών απορρόφησης της Λαϊκής Τράπεζας, καθώς και προώθησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου.
 
Η Τράπεζα Κύπρου θα πρέπει να προωθήσει σημαντικές αλλαγές, με πρώτιστο μέλημα να είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων.
 
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, οπότε η νέα μετοχική βάση της εταιρείας θα εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Την ίδια στιγμή, με γρήγορους ρυθμούς προχωρεί η διαδικασία μετατροπής των υποκαταστημάτων της Λαϊκής Τράπεζας. Ήδη οι επιστολές που αποστέλλονται στους πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας φέρουν τα αρχικά της Τράπεζας Κύπρου, ενώ το επόμενο βήμα θα είναι η αλλαγή στην ονομασία των καταστημάτων. Εκτιμάται ότι κάποια καταστήματα της Λαϊκής θα κλείσουν, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου.