Οι περικοπές των μισθών έκαναν τη χώρα μας ανταγωνιστικότερη. Αυτό αναφέρει η τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της οικονομίας μας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα επέστρεψε στα επίπεδα του 2001 συγκρινόμενη με τις επιδόσεις των 27 κρατών της ΕΕ. Ωστόσο όπως υπογραμμίζεται αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείται, αλλά οφείλεται στις κάθετες περικοπές μισθών. 

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμόστη μεγάλη μείωση αμοιβών των εργαζομένων -κατά 14,5%- τη στιγμή που οι ακριβές τιμές των προϊόντων παραμένουν άκαμπτες. Μάλιστα, το ύψος των τιμών σε σχέση με τα υπόλοιπα 27 κράτη - μέλη ήταν στο τέλος του 2012 κατά 11,5 μονάδες υψηλότερο από αυτό του 2000, αναφέρεται στην έκθεση. 

Στις τιμές των εξαγωγών τα πράγματα είναι χειρότερα από πλευράς ακρίβειας με τον δείκτη στις 109,3 μονάδες στο τέλος του 2012 από 90,4 μονάδες το 2000 και 102,9 μονάδες το 2008 όταν ξεκινούσε η κρίση. Συνεπώς, συμπεραίνει η Κομισιόν, η μείωση του πληθωρισμού όπως αποτυπώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάρτιο μπορεί να ήταν η μεγαλύτερη από τον Μάιο του 1968 αλλά επί της ουσίας ήταν δυσανάλογη με την ύφεση που πλήττει την Ελλάδα.