Η εταιρεία Fintexport ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της από 12 Μαρτίου 2013 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, υπέβαλε αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η σχετική συζήτηση θα λάβει χώρα τη 19η-6-2013, αναφέρει η εταιρεία.