Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Alpha Bank για τη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.

Επίσης ενέκρινε και την εισαγωγή στο Χ.Α των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (warrants) της τράπεζας.