Ανάσα για τους δανειολήπτες αποτελεί η απόφαση για μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, αλλά και για τις ίδιες τις τράπεζες, οι οποίες επίσης είναι... δανειολήπτες από τη στιγμή που αντλούν χρηματοδότηση από τον ELA.

Ειδικότερα, η νέα μείωση, ύστερα από 10 μήνες, οδηγεί σε ελάφρυνση, αν και μικρή, στη μηνιαία δόση των δανειοληπτών, που έχουν να αντιμετωπίσουν και σειρά σημαντικών προβλημάτων.

Ετσι τα νοικοκυριά που έχουν στεγαστικά δάνεια συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα δουν άμεσα τη μείωση της δόσης τους.

Το όφελος που προκύπτει μηνιαίως για κάθε δανειολήπτη με στεγαστικό δάνειο σε ΕΚΤ, διαφέρει με βάση τα χαρακτηριστικά του δανείου, δηλαδή το ύψος του δανείου, τη διάρκεια αποπληρωμής, το περιθώριο (spread) κ.λπ.

Σύμφωνα με στελέχη της τραπεζικής αγοράς, ένας μέσος όρος ελάφρυνσης κυμαίνεται από 11 ευρώ έως και περίπου 30 ευρώ.

Για παράδειγμα δανειολήπτης σε ένα δάνειο 100.000 ευρώ συνδεδεμένο με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, 15ετούς διάρκειας, με περιθώριο (spread) στο 1,5% και εισφορά (Ν. 128) 0,12%, πριν από τη μείωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλήρωνε δόση 660,69 ευρώ.

Μετά τη χθεσινή μείωση, θα έχει μηνιαίο όφελος 11,64 ευρώ ή 139,68 ευρώ ετησίως, αφού η δόση θα διαμορφωθεί σε 649,05.

Για δάνειο σε ΕΚΤ 300.00 ευρώ, 15ετούς διάρκειας με 1,5% spread, το όφελος της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 34,87 ευρώ ή 418,44 ευρώ ετησίως.

Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο με βάση το Euribor 3μήνου έχει ήδη υπάρξει σχετική μείωση, καθώς από 1,33% που ήταν το Euribor 3μήνου στις 2 Ιανουαρίου του 2012 έχει κατέλθει στο 0,207%, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα δάνεια με βάση το Euribor έχουν σημαντική ελάφρυνση μέσα σε 16 μήνες και συγκεκριμένα κατά 1,123% στη μηνιαία δόση του δανείου τους.