Πτώση εμφάνισαν το Μάρτιο οι εργοστασιακές παραγγελίες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες μειώθηκαν 4% στα 467,29 δις. δολάρια. Η μείωση του Μαρτίου προκλήθηκε κυρίως από τη συρρίκνωση των παραγγελιών για διαρκή αγαθά, όπως τα αεροπλάνα και τα προϊόντα άμυνας.