Στον κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν στο QUALISHIP - 21, τη λίστα που συντάσσεται κάθε χρόνο από την Αμερικανική Ακτοφυλακή με τις σημαίες ποιότητας συμπεριλήφθηκε η Ελλάδα για την περίοδο 2013 - 2014 . Η λίστα καταρτίζεται από το 2001 οπότε καθιερώθηκε από τις ΗΠΑ ένα σύστημα αξιολόγησης και παροχής κινήτρων για την ποιότητα των ξένων πλοίων που καταπλέουν τα λιμάνια των ΗΠΑ.

Η ανανέωση της απόφασης για την Ελλάδα βασίζεται, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή, στην εξαιρετική επίδοση των πλοίων με ελληνική σημαία κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε λιμάνια από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Με την απόφαση της ακτοφυλακής των ΗΠΑ τα ελληνικά πλοία θα απολαμβάνουν προνόμια όπως μειωμένες επιθεωρήσεις στα λιμάνια, ενώ εφοδιάζονται και για το 2014 με πιστοποιητικό ποιότητας.

Τα τελευταία τρία χρόνια το ποσοστό κρατήσεων για τα ελληνικά πλοία είναι μικρότερο του 1%. Οι ΗΠΑ αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των πλοίων και αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην απόφαση των εταιρειών που ναυλώνουν πλοία με προορισμό τα αμερικανικά λιμάνια. Ο υπουργός Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλης, δήλωσε ότι η ελληνική σημαία προσδίδει κύρος στα πλοία, επιπλέον υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο διοικητικό μηχανισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο γεγονός που επιδιώκει να αξιοποιεί για την προσέλκυση περισσότερων ποντοπόρων στις τάξεις της.