Οι ξενοδόχοι πόλεων αναμένουν αυξημένες πληρότητες το 2013 σε σχέση με το 2012, αλλά αναμένουν σημαντική πτώση τιμών. Οι ξενοδόχοι της Αθήνας είναι οι πλέον απαισιόδοξοι. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα της έρευνας που πραγματοποίησε κατά το 2ο τρίμηνο του 2013,  το “Βαρόμετρο” της GBR Consulting το οποίο καταγράφει τις απόψεις του ξενοδοχειακού κλάδου για τρέχοντα θέματα, καθώς και τις προσδοκίες του σχετικά με τις αναμενόμενες Πληρότητες (Occ) και Μέση Τιμή Δωματίου ή Πακέτου (ARR).

Οι ξενοδόχοι -ως σύνολο- εξακολουθούν να παραμένουν αρκετά αισιόδοξοι για τη σεζόν του 2013. Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προσδοκίες για τις πληρότητες ενώ για τις τιμές διαφοροποιούνται αναλόγως προορισμού.Οι ξενοδόχοι των παραθεριστικών προορισμών παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το 2013. Αναμένουν σημαντικές αυξήσεις πληροτήτων και τιμών. Οι ξενοδόχοι της Κρήτης είναι οι πλέον αισιόδοξοι όλων.

Οι πλέον απαισιόδοξοι είναι οι ξενοδόχοι των χαμηλών κατηγοριών (2*) που αναμένουν πτώση πληροτήτων και τιμών.