Η Societe Generale (SocGen), η δεύτερη μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα, θα προχωρήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους της κατά 900 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία, καθώς τα κέρδη της μειώθηκαν κατά 50% στα 364 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω της αδύναμης εγχώριας οικονομίας και εφάπαξ επιβαρύνσεων.

Οι νέες περικοπές δαπανών θα βοηθήσουν ώστε να η τράπεζα να επιτύχει το νέο στόχο για την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (10%) έως το τέλος του 2015, από 7,4% που ήταν στο πρώτο τρίμηνο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φρεντερίκ Ουντεά.

Η SocGen προχώρησε πέρυσι στην πώληση μίας σειράς επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των θυγατρικών της στην Ελλάδα (Γενική Τράπεζα) και την Αίγυπτο, για να στηρίξει τον ισολογισμό της, εν όψει της τάσης αποφυγής κινδύνων από τις τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο και της ύφεσης στην Ευρωζώνη.

Η τράπεζα στρέφεται τώρα στη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της θέσης της στον ανταγωνισμό με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η UBS και η Deutsche Bank, οι οποίες μειώνουν τις θέσεις εργασίας.

Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τη μείωση του προσωπικού της SocGen, πηγές της τράπεζας είχαν δηλώσει τον Απρίλιο στο Reuters ότι εξετάζει την περικοπή 600 έως 700 θέσεων στη Γαλλία. 

Τα αποτελέσματα της SocGen δέχθηκαν πλήγμα από την αύξηση των ζημιών που κατέγραψε για μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε νοικοκυριά και από εφάπαξ επιβαρύνσεις, όπως το ποσό των 100 εκατ. ευρώ από δικαστική διένεξη.