Να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις της οικονομίας της, κάλεσε τη Γαλλία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από ό,τι η επίτευξη των αριθμητικών στόχων που της έχουν τεθεί για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματός της.


«Οι στόχοι όσον αφορά τα ποσοστά είναι λιγότερο σημαντικοί από τις διαρθρωτικές προσπάθειες και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Στοκχόλμη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναμένεται να δώσει δύο επιπλέον χρόνια στη Γαλλία, ως το 2015, για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμά της στο 3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της. 

«Η απόφαση δεν έχει ληφθεί, ούτε από την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή ούτε από το (Ευρωπαϊκό) Συμβούλιο», σημείωσε. 

«Εάν αποφασιστεί η χρονική μετάθεση, θα συσχετίζεται με την προώθηση νέων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» στο άμεσο μέλλον, τόνισε.