Ηλεκτρονικά θα σταλεί το ερωτηματολόγιο στους 206.000 δημόσιους υπαλλήλους μέσα στο επόμενο διάστημα, ανοίγοντας έτσι τις διαδικασίες για την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα.


Με τη διαδικασία αυτή θα καλυφθεί η απαίτηση της τρόικας για κινητικότητα και διαθεσιμότητα 25.000 υπαλλήλων ως το τέλος του έτους εκ των οποίων οι 12.500 θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ως τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα «Νέα», οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα δώσει στοιχεία για τις θέσεις και τις μονάδες του δημοσίου ενώ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τον καθορισμό των θέσεων εργασίας που απαιτούνται, ώστε να προκύψουν και τα νέα οργανογράμματα.

Οι υπάλληλοι θα κληθούν να απαντήσουν για το ποιος πιστεύουν ότι είναι ο σκοπός που υπηρετεί η θέση εργασίας τους, αλλά και εάν η εργασία που εκτελούν έχει εποπτικό ή ελεγκτικό ρόλο.

Υπάρχουν ερωτήσεις όπως με ποιον τρόπο επιλύουν κάποιο πρόβλημα και καλούνται να απαντήσουν με βάση προκαθορισμένες απαντήσεις, αλλά και ερωτήσεις για το εάν η εργασία απαιτεί νέες μεθόδους διαδικασίες και εγχειρίδια.

Τέλος, θα κληθούν να απαντήσουν επίσης σε ερωτήσεις όπως για το ποιες πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι οι συνέπειες για όσους κάνουν λάθη, αλλά και ποιο είναι το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο γνώσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.