Καθαρά κέρδη  167,5 εκατ. ευρώ , αυξημένα κατά 5% εξαιρουμένων των κεφαλαιακών κερδών παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 ο ΟΤΕ σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του.

Τα καθαρά κέρδη του Α’ τριμήνου του 2013 επηρεάστηκαν θετικά από το έκτακτο μετά φόρων κεφαλαιακό κέρδος της τάξεως των  65,7 εκ. ευρώ από την πώληση της Hellas Sat, ενώ το Α’ τρίμηνο του 2012 ο ΟΤΕ είχε καταγράψει ένα μετά φόρων κεφαλαιακό κέρδος ύψους  211,3 εκατ. ευρώ από την πώληση της συμμετοχής στην Telekom Serbia. Επιπλέον, η επαναμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής θέσης της εταιρείας, λόγω της αύξησης του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 20% σε 26%, οδήγησε σε  50 εκατ.  ευρώ θετική επίδραση στην κερδοφορία του τριμήνου.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε  102,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με  118,5 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε  22,3 εκατ. ευρώ,  13,5 εκατ. ευρώ και  65,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες Καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 261 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7% ενώ παρουσιάστηκε περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού σε 1,7 φορές το ΕΒΙTDA του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA παρέμεινε σταθερό στο 35,4%. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων αποσβέσεων και προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης), παρουσιάστηκαν μειωμένα κατά 10,6%, χάρη στη μείωση κόστους μισθοδοσίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατά 21%.

Αρνητική επίδραση παρουσιάστηκε  στα έσοδα από τις μεγάλες μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας και τις επιθετικές κινήσεις του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, ενώ αντοχή εμφάνισε η απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας - περιορισμένη μείωση γραμμών και δυνατές επιδόσεις σε τηλεόραση και ευρυζωνικότητα.

Το A’ τρίμηνο του 2013 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 11,4%, καθώς το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επέδρασε, για άλλη μία φορά, αρνητικά στην απόδοση του ΟΤΕ. Η δριμεία επίπτωση στις λειτουργικές δραστηριότητες τόσο της σταθερής όσο και της κινητής, των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας που εφαρμόστηκαν στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, οδήγησε στην επιδείνωση της μείωσης των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Δ’ Τρίμηνο 2012: -9,1%). Στην κινητή, σχεδόν το 60% της πτώσης των εσόδων σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2012 οφείλεται στις μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, η συνεχιζόμενη δυναμική αποδοχή των ανταγωνιστικότερων προσφορών double-play, των οποίων η διάθεση ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο, οδήγησε σε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα το Α’ τρίμηνο του 2013. Παρά τις επιθετικές ανταγωνιστικές προσφορές, ο ΟΤΕ κατάφερε να συγκρατήσει την απώλεια γραμμών και πέτυχε σημαντική αύξηση των συνδρομητών ADSL και τηλεόρασης. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL το Νοέμβριο είχε προσελκύσει ήδη περίπου 20.000 συνδρομητές έως το τέλος Μαρτίου.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9,2% το Α’ τρίμηνο του 2013, αντανακλώντας τη μεγάλη μείωση στα έσοδα χονδρικής (-24%), ως αποτέλεσμα της μείωσης των τελών τερματισμού που επιβλήθηκε από τη ρυθμιστική αρχή της Ρουμανίας.

Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων της Cosmote κατά το τρίμηνο οφείλεται στις υπερβολικές μειώσεις των τελών τερματισμού στην κινητή, στο δύσκολο οικονομικό κλίμα και τον έντονο ανταγωνισμό.

Αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι μειώσεις των εσόδων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το Α’ τρίμηνο του 2013 οφείλονται εξ’ ολοκλήρου στις μεγάλες μειώσεις των τελών τερματισμού. Στην Αλβανία, τα έσοδα επηρεάστηκαν επίσης από τις επιθετικές τιμολογιακές προσφορές.

Οσον αφορά στις προοπτικές ο ΟΤΕ αναμένει συνέχιση της πίεσης στα έσοδα εξαιτίας της μείωσης των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, των δυσχερών οικονομικών συνθηκών και του έντονου ανταγωνισμού σε όλες του τις δραστηριότητες. Στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας του Ομίλου θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την έμφαση στην πελατοκεντρικότητα, τις μειωμένες δαπάνες προσωπικού και τις συνεχείς προσπάθειες μείωσης κόστους. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίξει τη ροή των εσόδων, να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και να διατηρήσει την ηγετική θέση του ονόματός του στην αγορά και την τεχνολογική του υπεροχή. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για συγκράτηση του κόστους και των επενδύσεων, ενίσχυση των ταμειακών ροών και διασφάλιση της χρηματοοικονομικής του θέσης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Καταφέραμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας χάρη στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια και κυρίως στη μείωση προσωπικού στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας μέσω των αποτελεσματικών προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης. Όπως περιμέναμε, τα έσοδά μας για το τρίμηνο αντανακλούν τη μείωση των τελών τερματισμού στην κινητή τηλεφωνία, τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και τον έντονο ανταγωνισμό. Αντιμετωπίσαμε με αποφασιστικότητα όλους αυτούς τους δυσμενείς παράγοντες και υπερασπιστήκαμε τη θέση μας στην αγορά, εστιάζοντας στους τομείς που μπορούμε να επηρεάσουμε. Τα καινοτόμα προϊόντα και οι επιτυχημένες εμπορικές μας κινήσεις μας βοήθησαν να συγκρατήσουμε την απώλεια των εσόδων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μάλιστα, οι επιδόσεις μας συνεχίζουν να υπερισχύουν του ανταγωνισμού, ενώ είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη μεταστροφή στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, που γίνεται όλο και πιο εμφανής κάθε τρίμηνο».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η ενίσχυση των ταμειακών ροών οδήγησε στην περαιτέρω μείωση του δανεισμού. Η συμφωνία για την πώληση της Globul, που ανακοινώσαμε στο τέλος Απριλίου, βελτιώνει την αξία του ΟΤΕ προς όφελος των μετόχων, εξασφαλίζει τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και από τις αρχές του 2011, θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τον καθαρό δανεισμό μας περισσότερο από το μισό, ή κατά 2,3 δισ. ευρώ. Στα προσεχή τρίμηνα, δεν αναμένουμε σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος, θα συνεχίσουμε ωστόσο να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που απαιτούνται, ώστε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά, να βελτιώσουμε την χρηματοοικονομική μας δομή και να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας».

 

   

Το Α’ τρίμηνο του 2013, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε απώλεια 26.000 γραμμών (Δ’ τρίμηνο 2012:-21.000, Γ’ τρίμηνο 2012: -51.500, Β’ τρίμηνο 2012: -42.700, Α’ τρίμηνο 2012: -52.200). Οι καθαρές αποσυνδέσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 55.600 PSTN και ISDN γραμμές λιανικής, σε σύγκριση με τις 94.100 και 62.800 το Α’ και Δ’ τρίμηνο του 2012 αντίστοιχα. Το Α’ τρίμηνο του 2013 ο ανταγωνισμός κατέγραψε 29.400 καθαρές νέες συνδέσεις.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2013, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 30.800 συνδρομητές λιανικής ADSL , ή το 50% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων στην ελληνική αγορά, φθάνοντας συνολικά τους 1.209.955 συνδρομητές. Οι νέες ανταγωνιστικές ευρυζωνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ συνέβαλαν για άλλη μια φορά στη συνολική ενίσχυση της ευρυζωνικής αγοράς της χώρας, η οποία σταθερά ανακάμπτει από το Β’ τρίμηνο του 2012 και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL, με ταχύτητες έως 50 Mbps, προσέλκυσαν περίπου 13.500 νέους συνδρομητές κατά τη διάρκεια του τριμήνου, επεκτείνοντας την ταχεία διείσδυση που η υπηρεσία αυτή σημειώνει από το Νοέμβριο του 2012, που διατέθηκε εμπορικά. Παράλληλα, περαιτέρω επιτυχία σημειώθηκε στην αγορά των εταιρικών και επιχειρησιακών πελατών, καθώς 12.500 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη κάνει χρήση της υπηρεσίας yourbusiness.gr, η οποία τις βοήθησε να ενισχύσουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η δημιουργία πιστότητας, ενώ θα μπορούσε να εξελιχθεί σταδιακά σε πηγή εσόδων.

Η ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας του ΟΤΕ αποτυπώνεται και στην αύξηση των πελατών των υπηρεσιών τηλεόρασης. Στις 31 Μαρτίου 2013 ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 149.000, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 29.000 στο τρίμηνο και σχεδόν 86.000 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι νέοι συνδρομητές προήλθαν από την υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης της εταιρείας, ενώ οι συνδρομητές IPTV παρέμειναν σταθεροί. Το πλούσιο περιεχόμενο των υπηρεσιών τηλεόρασης, το οποίο διευρύνθηκε με την προσθήκη της Αγγλικής Premier League από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αναμένεται να συνεχίσει να τροφοδοτεί την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.

Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 11,8% το τρίμηνο, ελαφρώς βελτιωμένα σε σχέση με την αρνητική τάση των προηγούμενων τριμήνων (Δ’ τρίμηνο 2012: -12,7%, Γ’ τρίμηνο 2012: -12,3%, Β’ τρίμηνο 2012: -9,4%, Α’ τρίμηνο 2012: -9,1%). Η μείωση αντανακλά τις αποσυνδέσεις γραμμών, καθώς και το χαμηλότερο ARPU, εξαιτίας των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, και την περιορισμένη κατανάλωση. Επιπλέον, η χαμηλότερη κίνηση διασύνδεσης οδήγησε σε σημαντική μείωση των εσόδων από παραδοσιακές υπηρεσίες τηλεφωνίας το Α’ τρίμηνο του 2013.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, καθώς και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, ανήλθαν σε 253,1 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας μείωση 15,4% σε σχέση με 299,1 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2012. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε σημαντικά κατά 21%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στο 29,1% των συνολικών εσόδων το Α’ τρίμηνο του 2013, μειωμένο σε σχέση με το 32,4% του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης που εφαρμόστηκε στο τέλος του 2012. Η εταιρεία πέτυχε μείωση κόστους και σε άλλους τομείς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από το υψηλότερο κόστος τηλεοπτικού περιεχομένου και παροχές τρίτων. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά, φτάνοντας το 35,3%, σημειώνοντας αύξηση 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2012.