Κεφάλαια συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων που έγινε την Τετάρτη.

Το επιτόκιο σημείωσε μικρή πτώση στο 4,20% από 4,25% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 9 Απριλίου.

Ο δείκτης κάλυψης της έκδοσης ανήλθε σε 1,71 φορές, από 1,60 στις 9 Απριλίου.