Αυξήθηκε η απασχόληση κατά 29.298 θέσεις εργασίας προκύπτει τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας τα οποία αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόκειται για υπερδιπλάσια αύξηση κατά 14.435 θέσεις εργασίας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (Απρίλιος 2012) και 8.950 θέσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 2013).

Σημειώνεται ότι το θετικό ισοζύγιο του Απριλίου προήλθε κατά βάση από το μεγάλο αριθμό νέων αναγγελιών πρόσληψης (89.779 προσλήψεις), σημαντικά υψηλότερο των αντίστοιχων προσλήψεων του περσινού Απριλίου (65.306 προσλήψεις). 

Συγκεκριμένα, το μήνα Απρίλιο του 2013 καταγράφηκαν 89.779 αναγγελίες πρόσληψης, 18.078 απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου), 20.843 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 21.560 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Σε επίπεδο διμήνου (Μάρτιος & Απρίλιος 2013), το καθαρό ισοζύγιο ανήλθε στις +38.248 θέσεις εργασίας, έναντι μόλις + 6.871 το αντίστοιχο περσινό διάστημα (Μάρτιος & Απρίλιος 2012).

Σε επίπεδο τετραμήνου (Ιανουάριος - Απρίλιος 2013), το καθαρό ισοζύγιο είναι θετικό κατά + 20.460 θέσεις εργασίας, έναντι μείωσης κατά - 32.691 θέσεις εργασίας το αντίστοιχο περσινό διάστημα (Ιανουάριος - Απρίλιος 2012).

Σημειώνεται ότι το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από 1.3.2013 καταγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αποτυπώνοντας, για πρώτη φορά, σε ζωντανό χρόνο και σε κάθε περιοχή της χώρας κρίσιμα στοιχεία της αγοράς εργασίας. 

Συνεπώς, τα συγκριτικά στοιχεία με παρελθόντα έτη πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη καθώς μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013 η καταγραφή των στοιχείων αυτών γίνονταν χειρόγραφα.

«Τα αποτελέσματα συνιστούν μια θετική ένδειξη για τις εξελίξεις στην απασχόληση στη χώρα μας, σε συνέχεια των επιδόσεων του Μαρτίου» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Συμπλήρωσε πως πρόκειται για θετικές ενδείξεις που δεν αφορούν μόνο το συγκεκριμένο μήνα, αλλά προκύπτουν τόσο για το πρώτο δίμηνο της εφαρμογής του συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", όσο και για το πρώτο τετράμηνο του 2013.

«Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά την εξέλιξη των ροών, ώστε κατά τους επόμενους μήνες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη συγκυρία και την εποχικότητα των στοιχείων, να είμαστε σε θέση να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την εν δυνάμει παγίωση, αλλά και την κεφαλαιοποίηση αυτών των θετικών τάσεων» κατέληξε ο υπουργός.