Οι δύο θυγατρικές του Ομίλου Μυτιληναίου, Αλουμίνιον της Ελλάδος για λογαριασμό της Μονάδας Συμπαραγωγής και Κόρινθος Power που λειτουργεί μονάδα φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 430 MW, απέστειλαν ήδη τα πρώτα εξώδικα, προς τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και τον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)  ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν  και οι εταιρείες Εlpedison και Ηρων Θερμοηλεκτρική.

H Kόρινθος Power με δύο εξώδικα ένα προς το ΛΑΓΗΕ για τη διεκδίκηση συνολικών ανεξόφλητων οφειλών ύψους 26,6 εκατ. ευρώ πλέον τόκων 1,9 εκατ. ευρώ και ένα προς τον ΑΔΜΗΕ για τη διεκδίκηση ανεξόφλητων οφειλών ύψους 45 εκατ. ευρώ πλέον τόκων 1,7 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εξώδικο προς τον ΛΑΓΗΕ, καθιστά τους δύο φορείς υπεύθυνους για την αδυναμία της να αποπληρώσει εγκαίρως τη ΔΕΠΑ για το φυσικό αέριο που προμηθεύεται.

Τα εξώδικα κατά του ΛΑΓΗΕ... απαντούν οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί στα εξώδικα της ΔΕΠΑ για άμεση τακτοποίηση των ανεξόφλητων οφειλών τους. Τα εξώδικα κοινοποιούνται, στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΚΑ, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΗ και στο ΤΑΙΠΕΔ και  ενημερώνουν ότι η ΔΕΠΑ ασκεί πιέσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας, απειλώντας τη με καταγγελία της μεταξύ τους συμβάσεως και διακοπή των παραδόσεων φυσικού αερίου.

Η Kόρινθος Power ζητεί από ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ τη σύναψη συμφωνίας για την τμηματική έντοκη αποπληρωμή των οφειλών τους προς την εταιρεία, εντός συγκεκριμένου 24μηνου χρονοδιαγράμματος, ενώ ειδικά για τον ΑΔΜΗΕ ζητεί την παροχή εγγύησης από τη ΔΕΗ ως μέτοχο.

Mέσω των εξωδίκων η Kόρινθος Power δηλώνει ότι σε περίπτωση μη ανταπόκρισης θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Το εξώδικο της Αλουμίνιον στρέφεται κατά του ΛΑΓΗΕ και είναι η απάντηση της εταιρείας στο εξώδικο της ΔΕΠΑ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 97 εκατ. ευρώ. Η Αλουμίνιον, καθιστά τον ΛΑΓΗΕ υπαίτιο για την καθυστέρηση των οφειλών της έναντι της ΔΕΠΑ.