Σε προαιρετική πρόταση επαναγοράς υβριδικών τίτλων παλαιότερων εκδόσεων με discount, προχωρά η Εθνική Τράπεζα.

Πρόκειται για πέντε σειρές τίτλων, τρεις σε ευρώ, μία σε δολάρια και μία σε λίρες Αγγλίας, που αντιστοιχούν σε ονομαστική αξία 170 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική θα αποπληρώσει τους τίτλους που θα της παραδοθούν στο 40% της ονομαστικής τους αξίας, δηλαδή με ένα discount της τάξεως του 60%.

Η τελική προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων είναι στις 22 Μαΐου και η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού στις 27 Μαΐου.

Σε περίπτωση κατά την οποία αποδεχτούν όλοι οι επενδυτές την πρόταση της Εθνικής, η Τράπεζα θα καταβάλλει για την αποπληρωμή των τίτλων το ποσό των 68 εκατ. ευρώ ενώ το κέρδος της θα φτάσει τα 102 εκατ. ευρώ.