Την Πέμπτη πραγματοποιείται η δεύτερη συνάντηση της ΓΣΕΕ με τους εργοδοτικούς φορείς για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). 


Πλέον, όμως, εκτός των άλλων παραγόντων (τρόικα, δεσμεύσεις της κυβέρνησης, νομοθετικό πλαίσιο) ασφυκτικά πιέζει και ο χρόνος, αφού στις 15 Μαΐου λήγει η μετενέργεια της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, καθώς και 42 κλαδικών συμβάσεων, γεγονός που θα επιφέρει νέες αναταραχή στις εργασιακές σχέσεις και νέες μειώσεις στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, από 10% έως 20%, με την κατάργηση του επιδόματος γάμου και άλλων επιδομάτων.