Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ολοκλήρωσε η ναυτιλιακή εταιρεία  Tsakos Energy Navigation (ΤΕΝ) από το αμερικάνικο Χρηματιστήριο. Αντλησε κεφάλαια ύψους 50 εκατ. δολ άντλησε από την διάθεση 2 εκατ. προνομιούχων αντί 25 δολ. την μετοχή.
Η εταιρεία έχει παραχωρήσει το δικαίωμα στους αναδόχους της έκδοσης να  αποκτήσουν επιπλέον 300.000 μετοχές στις επόμενες 30 ημέρες.
Όπως ανακοίνωσε η ΤΕΝ τα έσοδα από την διάθεση των μετοχών θα διατεθούν για εταιρικούς σκοπούς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απόκτηση πλοίων.
Επισημαίνεται ότι η ΤΕΝ του ομίλου Τσάκου, ελέγχει ένα στόλο από 49 πλοία , 4,9 εκατ. dwt, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 28 δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων, 19 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού και δύο πλοία μεταφοράς LNG, το ένα υπό ναυπήγηση.