Στα 2,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη στο πρώτο τρίμηνο του 2013, για την Ιονική Ξεν/κες Επιχειρήσεις, στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο Hilton, έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε  194 χιλ. ευρώ έναντι  7 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε  5,2 εκατ. ευρώ όσο και κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.