Νέα αύξηση στο 27% σημείωσε το ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο, από 26,7% που ήταν τον Ιανουάριο του 2013 και 21,9% τον Φεβρουάριο του 2012.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 245.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012 (+22,8%) και κατά 11.663 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2013 (+0,9%) και ανήλθαν σε 1.320.189 άτομα.

Το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Φεβρουάριο του 2013 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.568.186 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.320.189 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.358.649 άτοµα. 

Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 270.766 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2012 (µείωση 7,1%) και κατά 28.650 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (µείωση 0,8%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 2.287 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2012 (αύξηση 0,1%) και κατά 5.300 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (αύξηση 0.2%).

Δραματικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τους νέους (15- 24 ετών) των οποίων το ποσοστό εκτινάχθηκε στο εφιαλτικό 64,2%. Ανάλογη η εικόνα και για τις γυναίκες των οποίων το ποσοστό ανήλθε στο 31% σε αντίθεση με τους άνδρες που διαμορφώθηκε στα 24,1%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε Αττική, Ήπειρος- Δυτ. Μακεδονία και Θεσσαλία - Στ. Ελλάδα στο 28,7%.